(1)
Rasiman, I. Pemanfaatan Moodle Sebagai Salah Satu Alternatif Learning Management System (LMS) Bagi Mahasiswa Di IAI Al Khoziny Sidoarjo. IEES J. Islam. Educ. Elem. Sch. 2023, 4, 68-81.