[1]
I. Rasiman, “Pemanfaatan Moodle Sebagai Salah Satu Alternatif Learning Management System (LMS) Bagi Mahasiswa di IAI Al Khoziny Sidoarjo”, IEES J. Islam. Educ. Elem. Sch., vol. 4, no. 2, pp. 68-81, Dec. 2023.