1.
Rasiman I. Pemanfaatan Moodle Sebagai Salah Satu Alternatif Learning Management System (LMS) Bagi Mahasiswa di IAI Al Khoziny Sidoarjo. IEES J. Islam. Educ. Elem. Sch. [Internet]. 2023Dec.12 [cited 2024Jul.19];4(2):68-81. Available from: http://jiees.alkhoziny.ac.id/index.php/jiees/article/view/64